قوانین و مقررات سایت

قوانین و مقررات وبسایت CNC House

قوانین ثبت سفارش:

جهت ثبت سفارش، عضویت در سایت به صورت کارفرما الزامیست.(لینک ثبت نام)

جهت ایجاد پروژه هزینه ثبت سفارش از حساب کاربری کارفرما کسر میشود.

در صورت انجام پروژه و پس از اتمام، هزینه ثبت سفارش به حساب کاربری کارفرما باز گردانده میشود.

فایل ارایه شده جهت ثبت سفارش میبایست شرایط استاندارد را دارا باشد.(جهت دانلود نمونه فایل استاندارد کلیک کنید)

پس از انتخاب پیمانکار توسط کارفرما سفارش قابل کنسل نمیباشد.

کارفرما موظف است  تلرانس قطعات را جهت پیمانکار مشخص نماید. در غیر اینصورت تلرانس متعارف با پروسه تولید از طرف پیمانکار اعمال میگردد.

در صورت تامین متریال توسط خانه cnc  ، کارفرما موظف به ارائه مشخصات دقیق متریال است.

در صورت محرمانه بودن نقشه ها کارفرما موظف به اعلام در هنگام ثبت سفارش می باشد.

 

قوانین تحویل کالا و خدمات:

پیمانکار موظف است قطعات را با کیفیت متعارف و تلرانس تعیین شده تحویل نماید.

پیمانکار مختار است زمان و قیمت پیشنهادی را با توجه به مشخصات پروژه ،  شرایط دستگاه و ترافیک کاری خود اعلام نماید.

پیمانکار حق درخواست مبلغ بیشتر از مبلغ پیشنهادی خود در مناقصه را به هیچ عنوان ندارد.

پیمانکار موظف است پروژه را در تاریخ تحویل ذکر شده در مناقصه تحویل نماید ، در غیر اینصورت به ازائ هر روز تاخیر پنج در صد از مبلغ پروژه از حساب پیمانکار کسر میگردد.

پیمانکارانی که بیش از دو روز تاخیر در تحویل داشته باشند به مدت یک ماه حق شرکت در مناقصات را ندارند.

در هنگام شرکت در مناقصه ده درصد مبلغ پیشنهادی پایه از حساب کاربری پیمانکار بلوکه میگردد.

مبلغ بلوکه شده پیمانکارانی که برنده نشده اند بلافاصله پس از اتمام مناقصه به حساب کاربریشان برگشت داده میشود.

در صورت انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما و انجام پروژه مبلغ بلوکه شده به حساب کاربری پیمانکار برگشت داده میشود.

در صورت انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما و انصراف پیمانکار از انجام پروژه مبلغ بلوکه شده ضبظ میگردد.

حق العمل پیمانکار پس از تحویل پروژه و تایید کارفرما به حساب کاربری پیمانکار واریز میگردد.